Pierwsze dni szkoły upłynęły nam na dzieleniu się wakacyjnymi wspomnieniami, wzajemnym poznaniu oraz integracji. Omawialiśmy regulamin i zasady obowiązujące w świetlicy. Rozmawialiśmy także o bezpiecznej drodze do szkoły, poznaliśmy zasady poruszania się po drogach, przejściach dla pieszych, chodnikach oraz odpowiednim zachowaniu na placu zabaw. Ważne miejsce podczas naszych codziennych zajęć zajmują zabawy, taniec, śpiew. Uwielbiamy również rysować, malować, wykonywać prace różnymi technikami plastycznymi. Wrzesień upłynął nam bardzo szybko i intensywnie, co udokumentowaliśmy zdjęciami.

Link: Pierwsze dni w świetlicy