Rozpoczęcie roku szkolnego:  1 września 2021 r.

Przerwy świąteczne i feryjne:

 • 23 grudnia – 31 grudnia 2021 r. – Przerwa świąteczno-noworoczna
 • 14 lutego – 27 lutego 2022 r. – Ferie zimowe
 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 24 czerwca 2022 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – Ferie letnie

Harmonogram zebrań z rodzicami (godz. 18:00):

 • 09 września 2021 r. – Zebranie informacyjne
 • 16 grudnia 2021 r. – Zebranie z podaniem ocen proponowanych
 • 10 lutego 2022 r. – Zebranie informacyjne
 • 19 maja 2022 r. Zebranie z podaniem ocen proponowanych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej
 • 15 października 2021 r.
 • 12 listopada 2021 r.
 • 07 stycznia 2022 r.
 • 24 maja – 26 maja 2021 r. – Egzaminy klas VIII
 • 02 maja 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny spotkania.