Rozpoczęcie roku szkolnego:  1 września 2020 r.

Przerwy świąteczne i feryjne:

 • 23 grudnia – 31 grudnia 2020 r. – Przerwa świąteczno-noworoczna
 • 01 lutego – 14 lutego 2021 r. – Ferie zimowe
 • 01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 25 czerwca 2021 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Ferie letnie

Harmonogram zebrań z rodzicami (godz. 18:00):

 • 10 września 2020 r. – Zebranie informacyjne
 • 17 grudnia 2020 r. – Zebranie z podaniem ocen proponowanych
 • 28 stycznia 2021 r. – Zebranie informacyjne śródroczne
 • 20 maja 2021 r. – Zebranie z podaniem ocen proponowanych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2020 r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej
 • 15 października 2020 r. (czwartek)
 • 16 października 2020 r. (piątek)
 • 04 stycznia 2021 r. (poniedziałek)
 • 05 stycznia 2021 r. (wtorek)
 • 25 maja – 27 maja 2021 r. (wtorek-czwartek) – Egzaminy klas VIII
 • 04 czerwca 2021 r. (piątek)