20.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazujemy Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

06.05.2020 r.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy link do zmian terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

 
Link do strony Kuratorium Oświaty w Łodzi

26.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, w związku ze stanem epidemii zostały wprowadzone w rekrutacji nowe rozwiązania, które mają na celu ułatwić rodzicom czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i zapobiec przemieszczaniu. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywać tylko w formie elektronicznej. Powyżej przesyłamy Państwu zasady naboru i proszę o dokładne zapoznanie się z nimi.

Jednocześnie mając na uwadze sytuację epidemii, pracownicy naszej placówki są gotowi w wyjątkowych wypadkach wesprzeć Państwa (rodziców) w złożeniu i przekazaniu odpowiednich dokumentów.

Rekrutacja do szkół 2020/2021 (Urząd Miasta Łodzi) do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź

24.04.2020 r.
Egzaminy w klasach ósmych 16-18 czerwca                        

                                     Szanowni Rodzice i Uczniowie klas ósmych 

W dniu 24 kwietnia  Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy egzaminów pisemnych ósmoklasisty. Odbędą się one 16-18 czerwca w szkole. Pierwszego dnia 16 czerwca (wtorek) zostanie przeprowadzony egzamin dla uczniów z języka polskiego. Drugiego dnia 17 czerwca (środa) odbędzie się egzamin  z matematyki, a trzeciego dnia 18 czerwca (czwartek) egzamin z języka obcego nowożytnego. 

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi egzaminu  na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Zapraszamy do odwiedzenia strony OKE
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/