Zaprasza
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00-8:00, 10:00-17:00

 Wychowawcy świetlicy
mgr Bogusława Pawlikowska-Rejkowska
mgr Gabriela Wielesik
mgr Aleksandra Pacho

N najfajniejsza              
A – atrakcyjna                  

S – serdeczna                  

Z – zadbana                      

A
– aktywna    

Ś – świetna
Wwyjątkowa
I – interesująca
E – ekstra
T – towarzyska
L – lubiana
I – idealna
C – ciekawa
A – ale fajna ta nasza świetlica!

Ramowy rozkład zajęć w świetlicy szkolnej SP nr 29

7:00-8:00

 • Zbieranie się dzieci w świetlicy, rozmowy, zajęcia ruchowe, gry i zabawy stolikowe, czytanie czasopism, bajek itp;

10:00-12:00

 • Przygotowywanie pomocy do zajęć, dekoracji i wystawek tematycznych;
 • Pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
 • Dyżury w stołówce szkolnej;

12:00-15:00

 • Odrabianie zadań domowych;
 • Zajęcia związane z tematami miesiąca;
 • Wyjście uczniów na basen;
 • Spacery, gry i zabawy na powietrzu;
 • Udział w zajęciach dodatkowych;
 • Gry i zabawy ruchowe w sali zabaw lub sali rytmicznej;
 • Zajęcia integracyjne;

15:00-16:00

 • Zabawy tematyczne;
 • Gry dydaktyczne;
 • Czytanie baśni i bajek;
 • Oglądanie programów edukacyjnych;

16:00-17:00

 • Budowanie z klocków;
 • Gry stolikowe, quizy.

„Reguły bycia razem” w świetlicy szkolnej SP nr 29

 1. Nie wychodzimy z sal bez poinformowania i zgody wychowawcy;
 2. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i planowanych wycieczek;
 3. Używamy form grzecznościowych do osób dorosłych i kolegów;
 4. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu w świetlicy;
 5. Przestrzegamy kultury zachowania;
 6. Jesteśmy dla siebie uprzejmi i mili;
 7. Nie przeszkadzamy podczas prowadzenia zajęć, odrabiania lekcji i zabaw;
 8. Dbamy o własną czystość;
 9. Dbamy o estetyczny wygląd sali;
 10. Dbamy o zabawki, gry, książki, sprzęty i inne wyposażenie świetlicy;
 11. Prawa i obowiązki znamy i przestrzegamy.