28.12.2020 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie Klas Ósmych,  Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

16.12.2020 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie Klas Ósmych,  
na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczone zostały zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

04.11.2020 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie Klas Ósmych,  
na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczone są bieżące informacje na temat egzaminów ósmoklasistów. Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe 

Egzamin ósmoklasisty_kanał Youtube