Z ogromną radością informujemy, że p. Kamil Dyjankiewicz, nauczyciel języka rosyjskiego, został uhonorowany tytułem Afirmator Ruchu Innowacyjnego, przyznanego z okazji XXXIV Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Podsumowanie jest okazją do wręczenia nagrodzonym nauczycielom certyfikatów, informujących o uznaniu, docenieniu ich przedsięwzięć innowacyjnych oraz do promowania ich osiągnięć nie tylko na forum
lokalnym, ale także na wojewódzkim i ogólnopolskim.