Rozpoczynamy Tydzień Języka Ojczystego.
Rok temu projekt nabierał tempa i trwały przygotowania do X edycji Konkursu Kaligraficzno-Krasomówczego. Dziś na mniejszą skalę, ale pamiętamy i działamy – tytuł „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej” zobowiązuje.
Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie i podjęcia działań promujących piękną polszczyznę. 


https://sway.office.com/4ztPCutSnv6F6pQf?ref=Link