29 obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania nauczyciele należący do Zespołu ds. Czytelnictwa i Kultury zaprosili całą społeczność uczniowską do udziału w akcji, poprzez realizację zadań:
Klasy II i III – Głośne czytanie przez nauczyciela lub ucznia kilka minut w czasie lekcji dowolnie wybranej lektury.
Klasy I – wizyta n-la bibliotekarza i głośne czytanie lektury. Przygotowanie do lekcji bibliotecznych.
Klasy IV-VIII – wybór wspólnie z wychowawcą lektury do czytania. Głośne czytanie kilka minut na pierwszej lekcji danej klasy i kontynuacja na kolejnych lekcjach.

Świetlica – Głośne czytanie wierszy, opowiadań o dowolnej tematyce.

Dziękujemy za udział w akcji uczniom i ich wychowawczyniom: paniom: Violetcie. Chmielewskiej, Ewie Mirskiej, Magdalenie Kawczyńskiej, M. Pieleś, Natalii Stolarskiej, Agnieszce Pucie. Gabrieli Wielesik, Bogusławie Pawlikowskiej-Rejkowskiej.  Oto fotorelacja z naszych działań: https://photos.app.goo.gl/T7LwJYBLc8bkymvr6

Dzień Głośnego Czytania 26 new photos added to shared album photos.app.goo.gl

Nie poprzestajemy jednak na głośnym czytaniu! Przed nami kolejny ogólnopolski projekt promujący  czytelnicto oraz wypożyczanie książek – Noc Bibliotek.  Zapraszamy do udziału całą społeczność szkolną. Oto plan działań:

KLIMAT NA CZYTANIE!

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w VI ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” 2020, która odbędzie się 9 października (tj. piątek). Hasłem tegorocznej edycji jest: Klimat na czytanie, czyli dobry czas na spędzenie czasu z lekturą, znalezienie w niej wsparcia, wytchnienia, pasji i rozrywki, a zarazem dzielenie się książkami i wiedzą, w celu dbania o dobro ludzi i planety oraz ochrony klimatu.

Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane z pandemią, tegoroczna akcja będzie realizowana w zespołach klasowych, a jej przebieg zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Propozycje działań:

1. Projekcja filmu pt. „Jakub, Mimmi i gadające psy” 2019, opartego na niewydanej jeszcze w Polsce książce. Koprodukcja łotewsko-polska w reżyserii Edmundsa Jansonsa. (Link do filmu i tematy do omówienia, np. na godzinie wychowawczej, zostaną przesłane zainteresowanym nauczycielom przez pocztę Office).

2. „Podziel się książkami” – zachęcamy do przynoszenia do biblioteki szkolnej książek – nowych albo przeczytanych i niepotrzebnych już w domu. Część książek będzie można “adoptować” podczas finału Festiwalu Równości – I jak Interpretacja w niedzielę 11 października (na Księżym Młynie w Parku Źródliska).

3. „Moje klimatyczne miejsce do czytania” – zrób zdjęcie przestrzeni (w domu, w parku, w bibliotece itp.), w której najbardziej lubisz czytać książki. Zdjęcia proszę przesyłać na adres: a.sobolewska@zszp3.elodz.edu.pl (do 12 października 2020).

4. Stwórz klimatyczny projekt okładki wybranej książki – technika i wybór tekstu- dowolne. Podpisane prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej – do 12 października 2020.

5. „Drzewo cytatów” – przynieś do biblioteki (odręcznie napisany albo wydrukowany) cytat z książki związany z czytaniem, książką lub biblioteką. Stworzymy drzewko ulubionych cytatów, które stworzą „klimat na czytanie”.

6. „Przerwa z książką” – zachęcamy do cichego czytania ulubionej książki podczas jednej z długich przerw (w piątek, 9.10.20).

7. “Lubię czytać, więc polecam…” – opowiedz podczas lekcji lub nagraj film z wypowiedzią o swojej ulubionej książce lub takiej, którą ostatnio czytałeś (do udziału zapraszamy także pracowników szkoły i rodziców).

Relacje i zdjęcia z przeprowadzonych działań (wybranych z listy albo opartych na własnym pomyśle) proszę o przesłanie na adres: a.sobolewska@zszp3.elodz.edu.pl do 17.10.2020 r.

Organizatorzy:

Zespół ds. Czytelnictwa i Kultury

Nauczyciele bibliotekarze

Samorząd Uczniowski