26 i 27 stycznia w klasie I b przeprowadzone zostały zajęcia biblioteczne. Ich podsumowaniem było uroczyste Pasowanie na Czytelnika. W czasie spotkań, z zachowaniem reżimu sanitarnego, dzieci poznały zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej i ustaliły zasady obchodzenia się z książką. Uczniowie rozwiązywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Pierwszaki „oficjalnie” zostały prawdziwymi czytelnikami i mogły wypożyczyć pierwsze książki w bibliotece. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki do książki.

Życzymy im wiele radości płynącej z czytelniczej przygody!