14 października to Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich pracowników szkoły: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów. W tym dniu w naszej placówce odbyła się uroczysta akademia. Była ona szczególnie ważna dla najmłodszych uczniów, którzy złożyli ślubowanie.

To również dzień, w którym przyznaje się Nagrody Dyrektora Szkoły. Dostali je pracownicy, którzy wyróżnili się swoją pracą w poprzednim roku szkolnym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Pani Wicedyrektor Szkoły – Bożena Krysztofiak dostała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, zaś panie Agnieszka Puta i Małgorzata Pieleś otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia

Wideo: Drugoklasiści Pierwszoklasistom

Program artystyczny Pierwszoklasistów